யாத்திரி

அன்பின் நிமித்தங்கள்

வாசகசாலை

 150.00

In stock

SKU: 1000000032000_ Categories: ,
Author

format

Year Published

2021

Imprint

பழகும் எல்லா ஆண்களும் உன்னிடம்

காதல் சொல்லிவிடுவதாக குறைபட்டாய்

“பெண்ணிடம் நட்பாக மட்டுமே பழகமாட்டார்களா?

ஆண்கள் ஏன்தான் இப்படி இருக்கிறார்களோ,

ஆனால் நீ அப்படி இல்லை –

அதனால் உன்னை மிகப்பிடிக்கும்” என்றாய்,

எச்சரிக்கும் உன் நூதனங்களை வெகுவாக ரசிக்கிறேன்

இல்லை உன் மீது எனக்கு எப்போதும் காதல் வரவே வராது என்றதும்

சடுதியில் சொன்னாய், “ஏன் எனக்கென்ன குறைச்சல்?”

– யாத்திரி