கல்யாண்ஜி

கல்யாண்ஜி கவிதைகள்

சந்தியா பதிப்பகம்

 75.00

SKU: 1000000031562_ Category:
Author

format

Imprint

இருந்து என்ன ஆகப்போகிறது

செத்துத் தொலைக்கலாம்

செத்து என்ன ஆகப்போகிறது

இருந்து தொலையலாம்.

முன்னிருக்கையில் யாரோ

முகம் தெரியவில்லை

தலையில் இருந்து

உதிர்ந்து கொண்டிருந்தது பூ

தாங்க முடியவில்லை.