மா. காளிதாஸ்

மை

வாசகசாலை

 130.00

In stock

SKU: 1000000031994_ Categories: ,
Author

format

Year Published

2021

Imprint

தன்னை நகர்த்துகிறதென கூழாங்கல்
தன்னை இழுத்துச் செல்கிறதென சருகு
தன்னைச் சுமந்து செல்கிறதென மழை
தன்னைக் கரை சேர்க்கிறதென படகு
தன் தாகம் தணிக்கிறதென கரை வேர்
தன் பாவம் கரைக்கிறதென சாம்பல்
தன் மோகம் தீர்க்கிறதென கடல்
சைக்கிள் டயர் ஓட்டிச் செல்லும்
சிறுவனைப் போல் நதி.