ரகமி

வீர வாஞ்சி

பாரதி நூலகம்

 100.00

In stock

Format

Paper back

Imprint

Pages

200

Author

Year Published

2021

வீர வாஞ்சி ரகமி பாரதி நூலகம்
வீரமும் தியாகமும் கலந்த தேசபக்த தமிழர்களின் சுதந்திரப்போராட்ட வரலாற்றை விவரிக்கும் நூலகளில் ஒன்றான ரகமி அவர்களின் வீர வாஞ்சி நூல் மீண்டும் மறுபதிப்பாக 75வது சுதந்திர தின ஆண்டில் வெளிவருகிறது.