Payani

சீனமொழி ஓர் அறிமுகம்

காலச்சுவடு

 35.00

In stock

SKU: 1000000000768_ Category:
Title(Eng)

Siname

Author

Format

Paperback

Imprint

இந்நூல் தாய்மொழி மூலமாகக் கற்றலையும் சீனமொழியைப் பற்றிக் கற்றலையும் நோக்கங்களாகக் கொண்டுள்ளது. இவ்விரு நோக்கங்களையும் முழுமையாக அடைவதற்கான அறிமுக நூலாக இந்நூல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு நோக்கங்களிடையேயுள்ள வேறுபாட்டைத் துல்லியமாக உணர்ந்து இந்நூலின் அககட்டுமானத்தைச் சிறப்பாக அமைத்துள்ளார் பயணி.சீனமொழியைப் பற்றிய செய்திகளையும் அதனைக் கற்றுப் பயன்படுத்துவதற்கான பாடங்களையும் அறிமுகமாக அடக்கத்தோடு தந்து மொழிப் பயிற்று நூல் வரிசையில் இந்நூல் முத்திரை பதித்துள்ளது.சு.இராசாராம்.