எல். கண்ணன்

லூயி பாஸ்டியர்

வசந்தா பிரசுரம்

 50.00

In stock

SKU: 1000000016609_ Category:
Title(Eng)

Louis Pasteur

Author

Pages

100

Year Published

2012

Format

Paperback

Imprint

நுண்கிருமிகள் பல்வேறு நோய்களை மனிதரிலும் விலங்குகளிலும் தோற்றுவிக்கின்றன என்னும் உண்மையைக் கண்டுபிடித்தவர்.