வா.மு. கோமு

மரப்பல்லி

எதிர் வெளியீடு

 150.00

In stock

SKU: 1000000021917_ Category:
Title(Eng)

Marappalli

Author

Pages

220

Year Published

2013

Format

Paperback

Imprint

ஒருபால் காமம் கொண்ட பெண்களின் வாழ்வியலை தமிழில் முதல்முறையாக தொட்டுச் சென்றிருக்கும் நாவல் இது!