கீரனூர் ஜாகிர் ராஜா

வடக்கேமுறி அலிமா

எதிர் வெளியீடு

 100.00

In stock

SKU: 1000000021949_ Category:
Title(Eng)

Vadakkemuri Alima

Author

Pages

136

Year Published

2014

Format

Paperback

Imprint

மகத்தான படைப்புகளும் கூட எழுத்தாளனின் வாழ்விலிருந்து கிளைத்து வந்தவையாகத்தான் இருந்தன என்பதை நாம் அறிவோம். இப்பயணத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும் படைப்புகள் மீது வாசக மனம் பெரும் விருப்பம் கொள்கிறது. அப்படியான வழமையிலிருந்து விலகிச் சென்ற இலக்கியப் படைப்பே கீரனூர் ஜாகிர் ராஜாவின் “வடக்கே முறி அலிமா எனும் அவரின் நான்காவது நாவல்.