லாரி மேக்மர்த்ரி

போர்க்குதிரை

புலம்

 120.00

In stock

SKU: 1000000022374_ Category:
Title(Eng)

Porkkuthirai

Author

Pages

172

Year Published

2014

Format

Paperback

Imprint

போர்க்குதிரையின் (Crazy Horse) வாழ்வையும் மரணத்தையும் மட்டுமன்றி, போர்க்குதிரை எந்த இலட்சியத்திற்காகப் போராடினார் என்பதையும் அமெரிக்க வரலாற்றில் பழங்குடி இந்திய மக்களின் போராட்டம் முறியடிக்கப்பட்டதையும் தெளிவாகச் சொல்லும் நூல்.