சல்மான்ருஷ்தீ

இரண்டு வருடங்கள், எட்டு மாதங்கள், இருபத்தெட்டு இரவுகள்

எதிர் வெளியீடு

 320.00

In stock

SKU: 1000000025783_ Category:
Title(Eng)

iraṇṭu varuṭaṅkaḷ, eṭṭu mātaṅkaḷ, irupatteṭṭu iravukaḷ

Author

format

Year Published

2017

Imprint

இரண்டு வருடங்கள், எட்டு மாதங்கள், இருபத்தெட்டு இரவுகள், சல்மான் ருஷ்தீ, Ethirveliyedu