ஏ.சண்முகானந்தம்

பூச்சிகள் ஒரு அறிமுகம்

வானம் பதிப்பகம்

 60.00

In stock

SKU: 1000000025920_ Category:
Title(Eng)

pūccikaḷ oru aṟimukam

Author

format

Year Published

2017

Imprint

வண்ணத்துப்பூச்சிகள், தட்டான்கள், பொன்வண்டுகளை அழகியலாகவும், கரப்பான்கள், பூரான், புழுக்களை அருவருப்புடன் பார்க்கும் சிந்தனை போக்கு நம் அனைவர் மனத்தில் ஏதேனும் ஒரு மூலையில் படிந்துள்ளது. இதற்கான காரணங்கள் அல்லது அச்சம் எப்போது தோற்றம் கொள்ள ஆரம்பித்தது என்பது தனித்த ஆய்விற்குரியது.