சி. கே. ராஜூ

அறிவியல் மேலை நாடுகளில் தோன்றியதா?

அடையாளம்

 70.00

In stock

SKU: 1000000025937_ Category:
Title(Eng)

aṟiviyal mēlai nāṭukaḷil tōṉṟiyatā?

Author

format

Year Published

2017

Imprint

மேற்கத்திய வரலாற்றின்படி அறிவியல் கிரேக்கர்களிடம் தோன்றியது, பிறகு மறுமலர்ச்சி காலத்தில் ஐரோப்பாவில் வளர்ந்தது. இந்தக் கதை மூன்று நிலைகளில் எவ்வாறு இட்டுக் கட்டப்பட்டது என்பதை இந்நூல் விவரிக்கிறது: