வா.மார்க்கசகாயஞ்செட்டியார்

திருக்குறள் மூலம் அகரவரிசைப்படி மற்றும் திருக்குறள் சொற்ப்பொருள் அகரவரிசை

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்

 275.00

Out of stock

SKU: 1000000029930_ Category:
Title(Eng)

tirukkuṟaḷ mūlam akaravaricaippaṭi maṟṟum tirukkuṟaḷ coṟpporuḷ akaravaricai

Author

format

Imprint

திருக்குறள் மூலம் அகரவரிசைப்படி மற்றும் திருக்குறள் சொற்ப்பொருள் அகரவரிசை, வா.மார்க்கசகாயஞ் செட்டியார், சு.அ.ராமசாமிப் புலவர், சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்ப்புக் கழகம்