என். சொக்கன்

ஒலிப்புத்தகம்: லக்ஷ்மி மிட்டல் – இரும்புக் கை மாயாவி

 103.00

Out of stock

SKU: 9788183682114_ Category:
Title(Eng)

Lakshmi Mittal – Irumbukkai Maayavi – Audio Book

Author

இந்தியா எனும் நாடு மொத்தமாக உற்பத்தி செய்யும் இரும்பைக் காட்டிலும் லஷ்மி மிட்டல் எனும் ஓர் இந்தியரது நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யும் இரும்பு அதிகம்.உலகின் ஐந்தாவது பெரிய கோடீஸ்வரராக அடையாளம் காணப்படும் வெற்றியாளரின் சாதனைச் சரித்திரம் இந்நூல்.Time Duration – 220 Minutes MP3கேட்டுப்பாருங்கள்Lakshmi Niwas Mittal – The uncrowned ruler of the world of steel. Lakshmi Mittal is a man with a mission. The mission of acquiring sick steel mills and turning them around in a couple of years. His unprecedented success in transforming underperforming steel companies into highly profitable winners has not only brought him international fame, but also made him one of the richest men in the world. Today, he is in the forefront of global business leaders of Indian origin. N Chokkan has scripted this odyssey of an Indian entrepreneur who has made the world sit up and take notice. A superb audio book for all those interested in business biographies.Time Duration – 220 MinutesMP3Listen to Sample