பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன்

மாணிக்கவாசகர்

வரம்

 60.00

Out of stock

SKU: 9788183683166_ Category:
Title(Eng)

Manikka Vasagar

Author

Pages

112

Year Published

2007

Format

Paperback

Imprint

தமிழ் வளர்த்தவர்,அறம் விதைத்தவர்,தர்மம் காத்தவர்,இசை பாடியவர்,இறைவனைக்கண்டவர்.இசை பாடி,இறைவனைக் கண்ட நால்வர்கள் பற்றி – சொற்பொழிவு ஆற்றியவர்கள் : பருத்தியூர் கே. சந்தானராமன், திருமதி ஹேமா சந்தானராமன்He nurtured Tamil, sowed morality, safeguarded justice, sang songs and saw God. He nurtured Tamil, sowed morality, safeguarded justice, sang songs and saw God. Upanyasam on Naalvar, by Paruthiyur K. Santhanaraman, Mrs Hema santhanaraman