மருதன்

ஒலிப்புத்தகம்: சே குவேரா

 103.00

Out of stock

SKU: 9788183683876_ Category:
Title(Eng)

Che Guevara – Audio Book

Author

Pages

300

Year Published

2007

Format

ஒலிப் புத்தகம்

நித்தம் நித்தம் போராட்டங்கள். நித்தம் நித்தம் யுத்தம். உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் ஒரே தலைவராக இன்று வரை நீடிக்கிறார் சே குவேரா. ஆளும் வர்க்கத்துக்கு எதிராக உலகின் எந்த மூலையில் போராட்டம் வெடித்தாலும் அங்கு சேவின் பெயர் முழுங்கப்படுகிறது. ஓர் ஒப்பற்ற மனிதரின் வாழ்க்கையைச் சொல்லுகிறது இந்த ஒலிப் புத்தகம். Time Duration -300 Minutes MP3 Audio CDகேட்டுப்பாருங்கள்In a world increasingly torn by conflict one name has stood the test of time as a peerles leader of revolutions: Che Guevara. Decades after his death, Che continues to be an inspiration to milldam of young rebels fighting for just causes across the globe. Grab this audio book. It could change the way you view life.Time Duration -300 Minutes MP3 Audio CDMP3Listen to Sample