சிபி கே. சாலமன்

ஒலிப்புத்தகம்: காம்PLANபாய் ஆகலாமா

 103.00

Out of stock

SKU: 9788183685139_ Category:
Title(Eng)

Complan Boy Agalama – Audio Book

Author

Year Published

2007

Format

ஒலிப் புத்தகம்

யாராலும் எட்டமுடியாத, யாரும் எண்ணிப் பார்க்கமுடியாத பிரும்மாண்டமான சாதனைகளை நீங்கள்புரிய என்ன செய்யவேண்டும்? சிம்பிள். திட்டமிடுங்கள். மிகப்பெரிய வெற்றிகளை வாழ்க்கையில் அடைய திட்டமிடுதல் அத்தியாவசியமானது.திட்டமிடுவதற்கான வழிமுறைகள், விதிகள்,உத்திகள் என உங்களை வெற்றியாளராக மாற்றியமைக்கத் தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் எளிமையாக சொல்லிக்கொடுக்கிறது இந்த ஒலிப்புத்தகம்.If you want to do something that no one has done, if you want to reach the heights unattained by any so far and if you want to accomplish great and magnificent achievements, what should you do? Simple. Plan well. Planning is essential to big successes in life. This audio book teaches you all that you need to know regarding planning, the procedures for it and the techniques that will make you a successful man in a simple way.