சிபி கே. சாலமன்

ஒலிப்புத்தகம்: மிஸ்டர் பாப்புலர்

 103.00

Out of stock

SKU: 9788183685146_ Category:
Title(Eng)

Mr.Popular – Audio Book

Author

Year Published

2007

Format

ஒலிப் புத்தகம்

உங்கள் கனவு என்ன? Mr. சராசரியாMr. பாப்புலரா? Mr. பிரபலம் ஆவதுதான் உங்கள்லட்சியம் எனில் சில அதிரடி முடிவுகள்செய்தாகவேண்டும். வாழ்க்கை உதாரணங்கள்,பிரபலங்களின் அனுபவங்கள், குட்டிக் கதைகள்என்று, உங்களை மிஸ்டர் பிரபலமாக மாற்றுவதற்கானஅத்தனை வழிமுறைகளையும் நேர்த்தியுடன் சொல்லிக்கொடுக்கிறது இந்நூல்.What is your life’s ambition? Are you satisfied withbeing Mr. Average or do you want to achieve name andfame? Are you ready to turn your habits upside downto achieve fame? Listen to this audio book with itsfabulous collection of ideas to propel you on the road tostardom