எழில் கிருஷ்ணன்

ஒலிப்புத்தகம்: எதிரி என்சைக்ளோபீடியா

 103.00

Out of stock

SKU: 9788183686402_ Category:
Title(Eng)

Ethiri Encyclopedia – Audio Book

Author

Pages

320

Year Published

2007

Format

ஒலிப் புத்தகம்

தேடிப்பிடித்து தீர்த்துக் கட்டு!உங்கள் எதிரி யார் என்று நீங்கள் கண்டுபிடிப்பதுஉங்கள் வாழ்வின் அதி முக்கியமான கட்டம்.கண்டுபிடித்ததும் அழிக்கத் தயங்காதீர்கள்!வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும். அழிப்பதுஎன்பது கொல்வதல்ல! அதைக் காட்டிலும் வீரியம்மிக்க வழிகள் சில இருக்கின்றன. இப்படியொருநூலை உங்கள் வாழ்வில் இதற்குமுன்வாசித்திருக்கவே முடியாது!It is very important that you discover who yourenemies are. As soon as you find them out, neverhesitate to finish them off root and branch! Finishing is not killing! There are some ways more powerful than that. You would not have read such a book before!