சுஜாதா

ஒரே ஒரு துரோகம்

கிழக்கு

 175.00

In stock

SKU: 9788184934526_ Category:
Title(Eng)

ஒரே ஒரு துரோகம்

Author

Pages

200

Year Published

2010

Format

Paperback

Imprint

ஒரே ஒரு துரோகம் 1983ல் ‘சாவி’ பத்திரிகையில் தொடர்-கதையாக வந்தது. உண்மைக்குப் பிரயத்தனப்படும் ஒரு பெண் பேராசிரியருக்கு, சுவாசமே பொய்யாக வாழ்க்கை நடத்தும் டகல்பாஜி ஒருவன் கணவனாகிறான் என்பதில் தொடங்கும் முரண்பாடான சுவாரஸ்யமான கதை, 25 வருடங்களுக்குப் பிறகு இன்றும் இளமையாக சுஜாதாவின் எழுத்து வன்மையில் வசீகரிக்கிறது.