அன்பின் நிமித்தங்கள்


Author: யாத்திரி

Pages: 0

Year: 2021

Price:
Sale priceRs. 150.00

Description

பழகும் எல்லா ஆண்களும் உன்னிடம்

காதல் சொல்லிவிடுவதாக குறைபட்டாய்

"பெண்ணிடம் நட்பாக மட்டுமே பழகமாட்டார்களா?

ஆண்கள் ஏன்தான் இப்படி இருக்கிறார்களோ,

ஆனால் நீ அப்படி இல்லை -

அதனால் உன்னை மிகப்பிடிக்கும்" என்றாய்,

எச்சரிக்கும் உன் நூதனங்களை வெகுவாக ரசிக்கிறேன்

இல்லை உன் மீது எனக்கு எப்போதும் காதல் வரவே வராது என்றதும்

சடுதியில் சொன்னாய், "ஏன் எனக்கென்ன குறைச்சல்?"

- யாத்திரி

You may also like

Recently viewed