ஆர்.எஸ்.எஸ் என்னும் டிரோஜன் குதிரை


Author: கி. வீரமணி

Pages: 0

Year: 2021

Price:
Sale priceRs. 160.00

Description

ஆர்எஸ்எஸ் எனும் டிரோஜன் குதிரை -

கீ வீரமணி.

இந்நூலானது......

* ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் தீய நோக்கம் மற்றும் பின்னணியை ஆராய்கின்றது.

* ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் வருணாசிரம வெறியையும், அங்கு தாண்டணமாடும். தீண்டாமைக் கொடுமைகளையும், மனிதத் தன்மையற்ற செயல்களையும் ஆதாரங்களுடன் எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

*ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸ் அமைப்பு சமூக நீதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் காட்டும் முனைப்பையும், அதற்கு எதிர்ப்பு வரும் நேரத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோரை வஞ்சிக்கும் நடிப்பையும் ஆதாரப்பூர்வமாக விளக்குகிறது.

*ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் சமஸ்கிருத

மேலாதிக்க மனப்பான்மையையும், அதைச் செயல்படுத்தும் இன்றைய பி.ஜே.பி அரரின் மொழிக கொள்கையையும் தோலூரித்துக் காட்டுகிறது.

*ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் பயங்கரவாத வலைப்பின்னலையும், அதற்கான நிதி மூலத்தையும் ஆதாரங்களுடன் அம்பலப்படுத்துகின்றது.

You may also like

Recently viewed