நபிகளாரின் சமூக உறவு


Author: எம். எச். ஜவாஹிருல்லாஹ்

Pages: 0

Year: 2022

Price:
Sale priceRs. 100.00

Description

*உலகில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பின்பற்றும் முகம்மது நபிகளாரின் சமூக உறவை பற்றி அறிமுகம் செய்கின்றது இந்நூல்!*

கிறிஸ்தவ அறிஞரான *வராக்கா பின் நவ்பல்* அவர்களிடம் தொடங்கி , நபிகளாருக்கு மக்காவில் பாதுகாப்பாளராக இருந்த *அபூதாலிப்,* அபிசீனியாவில் தஞ்சம் புகுந்த முஸ்லிம்களை அரவணைத்த *கிறிஸ்தவ மன்னர் நஜ்ஜாஷி,* தாயிப் நகரில் கல்லடியும் சொல்லடியும் பட்ட நிலையில் *நபியவர்களுக்கு* மக்கா திரும்ப உதவிய *முத்தீம், ஹிஜ்ரத்* பயணத்தில் வழிகாட்டியாக வந்த *அப்துல்லாஹ் பின் உரைக்கத்* ஆகியோரின் பங்களிப்பு வரை *நபிகளார் காட்டும் சமூக உறவுக்கான முற்றிலும் புதுமையான பாதையை எடுத்துரைக்கின்றது*.

இதன் மூலம் முஸ்லிமல்லாதோருடன் நபிகளார் கொண்டிருந்த சமூக உறவு , மதீனாவில் ஆட்சியாளராக பொறுப்பேற்ற நிலையிலும் அங்கு வாழ்ந்த பன்முக சமூகத்தாருடன் நீட்டித்த நல்லுறவு, அதனை நிலைநாட்ட *நபிகளார் செய்து கொண்ட மதீனா பிரகடனம்*, யூதர்களுடனும் கிறிஸ்தவர்களுடனும் செய்துக்கொண்ட உடன்படிக்கைகள், தாம் பிறந்த மக்கா நகரிலிருந்து வெளியேற்றிய மக்கத்து இறைநிராகரிப்பாளர்களுடன் செய்துகொண்ட *ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை* போன்ற இசுலாமிய வரலாறுகளில் இடம்பிடித்த முக்கிய விடயங்களில் நபியவர்கள் மேற்கொண்ட *சமூக உறவுகளை* ஆய்வுக்கண்ணோட்டத்துடன் அலசுகின்றது இந்தப் புத்தகம்.

நபிகளார் மட்டுமன்றி அவர்தம் அடிச்சுவட்டில் தொடர்ந்துவந்த *முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்கள் சமூக உறவுகளை நிலைநாட்டிய பாங்கும்* நபிகளாரின் சமூக உறவுகள் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு சொல்லும் செயலையும் - காட்டும் வழியையும் , நபிகளாரின் இறுதிப் பேருரை சுட்டிக்காட்டும் சமூக உறவுகளும் கோடிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நூல் நபிகளாரின் வரலாற்றைச் சொல்லும் மற்றொரு நூல் அல்ல! மாறாக , பன்முகச் சமூகத்தில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் படித்துப் பின்பற்ற வேண்டிய நபியவர்களின் வழிமுறை....

You may also like

Recently viewed