அறியப்படாத தமிழகம்


Author:

Pages:

Year: NA

Price:
Sale priceRs. 150.00

Description

நாம் அறிந்த தமிழகத்தின் அறியாத பரிமாணம் இந்நூல். ஒரு பொருட்டாக நாம் கருதாத ஒரு செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு அதில் வரலாறும் பண்பாடும் எவ்வாறு படிவம் படிவமாகப் படிந்துள்ளன என்பதை நூலின் ஒவ்வொரு கட்டுரையும் வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றது. உப்பு, எண்ணெய், தேங்காய், வழிபாடு, விழாக்கள், உடை, உறவுமுறை, உறவுப்பெயர்கள் என அன்றாட வழாவின் பகட்டில்லாத பல்வேறு கூறுகளைக்கொண்டு வரலாற்று அசைவியக்கம் போன்றவை இந்நூலில் கோடிட்டுக் காட்டப்பெறுகின்றது.

You may also like

Recently viewed