புதுமைப்பித்தன் கதைகள்


Author:

Pages: 0

Year: NA

Price:
Sale priceRs. 525.00

Description

செம்பதிப்பு எனச் சிறப்புப் பெயர் பெற்றுவிட்ட தொகுப்பின் ஐந்தாம் பதிப்பு இது. இதில் புதுமைப்பித்தன் கதைகள் அனைத்தும் இடம்பெறுகின்றன. முதன் முதலில் இக்கதைகள் வெளியான இதழ்களோடும் புதுமைப்பித்தன் காலத்தில் வெளியான முதல் பதிப்புகளோடும் ஒப்பிடப்பட்டு, திருத்தமான பாடத்தோடு இந்நூல் அமைந்துள்ளது. பின்னிணைப்புகளில், கதைகளை வெளியிடப் புதுமைப்பித்தன் பயன்படுத்திய புனைபெயர்கள், பதிப்புக் குறிப்புகள், பாடவேறுபாடுகள் முதலானவை இடம்பெறுகின்றன. பல்லாண்டுக்கால ஆராய்ச்சியில் உருவாகியுள்ள தொகுப்பு இது.

You may also like

Recently viewed