காதல் வரலாறு


Author: தமிழில்: ச. சரவணன்

Pages: 600

Year: 2016

Price:
Sale priceRs. 500.00

Description

தொட்டுணர முடியாத, காதல் எனும் மகத்தான உணர்வின் வரலாற்றை நுட்பமான பார்வையாலும் ஆய்வு ஆதாரங்களாலும் பல்துறை அறிவு வளத்தாலும் புனைவுத் திறத்தாலும் வசப்படுத்தியிருக்கிறார் டயன் அக்கர்மென். தத்துவம், புராணம், வரலாறு, மானுடவியல், உடலியல், அறிவியல், கலை-இலக்கியம், காமக்கலை, வெகுமக்கள் கலாச்சாரம் எனப் பல்வேறு அறிவுத்துறைப் பாதைகளினூடாகவும் பல்வேறு காலங்களினூடாகவும் மேற்கொண்ட நெடிய மற்றும் நுட்பமான பயணத்திலிருந்து இந்நூல் உருவாகியிருக்கிறது.

You may also like

Recently viewed