வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை


Author:

Pages: 700

Year: 2010

Price:
Sale priceRs. 500.00

Description

மனித சமுதாயத்தின் தோற்றம், வளர்ச்சி, நாகரிகம் பற்றி தத்துவரீதியாக விளக்கும் மகத்தான சிருஷ்டி இந்தப் புத்தகம். ஆரம்ப நிலை வாசகரும் புரிந்து கொள்ளும்படியான எளிமையான 20 கதைகள். இந்து-ஐரோப்பிய, இந்து-இராணிய சாதிகளின் வரலாற்றை ஆதாரமாக்க் கொண்ட ஒவ்வொரு கதையும், 8,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து 20ம் நூற்றாண்டு வரைக்குமான, மனித சமுதாய வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு படி!

You may also like

Recently viewed