செடிகளின் செயலியல் பண்புகள்


Author: திருவேங்கடசாமி

Pages: 240

Year: 2012

Price:
Sale priceRs. 180.00

Description

நுண்புரை அமைப்பின் செயல்பாடு, ஒளிச்சேர்க்கை, மண்நீர்ப்பொதிவு, இலைநீராவி, பயிருக்கான பாசனம் உள்ளிட்டவற்றைப் பற்றிய எளிய கையோடு.

You may also like

Recently viewed