பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் அருளிச்செய்த அஷ்ட பிரபந்தம்


Author: உமா பதிப்பகம்

Pages: 900

Year: 2012

Price:
Sale priceRs. 500.00

Description

திருவரங்கரந்தாதி, திருவரங்கத்து மாலை, திருவரங்கக் கலம்பகம், திருவேங்கட மாலை, திருவேங்கடத்தந்தாதி, அழகரந்தாதி, நூற்றெட்டு திருப்பதியந்தாதி, ஸ்ரீரங்கநாயகரரூசல், ஸ்ரீரங்கநாயகியாரூசல் ஆகிய எட்டு நூல்களும் சேர்ந்து அஷ்டபிரபந்தம் என்று வழங்கப்படும்.

You may also like

Recently viewed