உயிர் காக்கும் சித்த மருத்துவம்


Author: தாமரை நூலகம்

Pages: 500

Year: 2012

Price:
Sale priceRs. 350.00

Description

ஆத்மரக்ஷாமிர்தம் என்னும் வைத்திய சார சங்கிரகம் என்ற பெயரிலும் ஆவியளிக்கும் அமுத முறைச் சுருக்கம் என்ற பெயரிலும் வெளிவந்த நூல் சித்த மருத்துவம் பற்றிய முறையான முழுமையான நூல்.

You may also like

Recently viewed