ஜாதக த்வாதசபாவபல நிர்ணயம்


Author: கடலங்குடி பப்ளிகேஷன்ஸ்

Pages: 780

Year: 2012

Price:
Sale priceRs. 590.00

Description

(1 செட் 3 பாகங்கள்) (12 பாவ பலன்கள்)இந்நூலில் 12 பாவங்களிலும் கிரஹங்கள் அமையும் முறை பலா பலன்கள் யாவும் விவரமாக ஆராயப்பட்டுள்ளன.

You may also like

Recently viewed