உடுதசாபலன் என்ற உடுதசாபல நிர்ணயம்


Author: கடலங்குடி பப்ளிகேஷன்ஸ்

Pages: 350

Year: 2012

Price:
Sale priceRs. 175.00

Description

தசைகள், புக்திகள், பிராணதசை, ஸூக்ஷ்ம தசை, தசா புக்திகளைக் கணக்கிடல் (அட்டவணைகளுடன்) பராசர ஸம்ஹிதை, ஸாராவளி, ஸர்வார்த்த சிந்தாமணி, பலதீபிகை, தமிழ் ஜாதகாலங்காரம் ஆகிய கிரந்தங்களில் உடுதசா விஷயமான எல்லா வசனங்களின் தமிழுரையுடன் கூடியது. தசாபுக்திகளும், பலன்களும் அடங்கிய ஜாதகம் கணிக்க ஒரிஜினல் புத்தகம்.

You may also like

Recently viewed