சாமுராய்கள் காத்திருக்கிறார்கள்


Author: எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

Pages: 165

Year: 2013

Price:
Sale priceRs. 200.00

Description

உண்மையான போர் வீரர்கள் சண்டையிடுவதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. தவிர்க்க முடியாதபோது மட்டுமே சண்டையிடுவார்கள். ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய கத்தி எடுக்கிறான் என்பது முக்கியமில்லை. கத்திக்கும் எதிரியின் இதயத்திற்க்கும் உள்ள இடைவெளிதான் முக்கியமானது என்கிறார்கள் ஜப்பானிய சாமுராய்கள்.

You may also like

Recently viewed