இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள்


Author: சி.எஸ்.தேவநாத்

Pages: 0

Year: 2014

Price:
Sale priceRs. 300.00

Description

சுருக்கமான, எளிய தமிழில், தனி மனித உரிமைகள், சட்டமன்ற, பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர்களின் உரிமைகள் பொறுப்புகள்,ஒவ்வொரு இந்தியரும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமான விவரங்கள் அடங்கிய புத்தகம்.

You may also like

Recently viewed