யூத பயங்கரவாதிகளின் இரகசிய அறிக்கை


Author: செர்கி நிலஸ்

Pages: 126

Year: 2014

Price:
Sale priceRs. 130.00

Description

ரஷ்யாவில் இந்தப் புத்தகத்தை வைத்திருந்தால் மரணதண்டனைக்குரிய குற்றமாக கருதப்படுகிறது. யூத தலைவர்களின் தனிச் சுற்றிக்கைக்காக விடப்பட்ட ஒரு ஆவணம் தான் இந்த யூத பயங்கரவாதிகளின் ரகசிய அறிக்கை என்ற இந்த நூல். நமது சம காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் குழப்பம் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் நிறைந்த அத்தனை நிகழ்வுகளும் திட்டங்களாக சொல்லப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்கை 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ளவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ரஷ்ய மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இந்நூலை அழகிய தமிழில் ஆரூர் சலீம் அவர்கள் மொழி பெயர்த்து அடையாளம் பதிப்பகத்தார் வெளியிட்டுள்ளனர். தேச நலனில் அக்கறை கொண்ட அனைவரிடமும் இருக்க வேண்டிய அவசியமான நூல்களில் இதுவும் ஒன்று.

You may also like

Recently viewed