மன்னார் பொழுதுகள்


Author: வேல்முருகன் இளங்கோ

Pages: 386

Year: 2021

Price:
Sale priceRs. 300.00

Description

”ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாகச் சுடர்விட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய, சொல்லியும் தீராத இக்கதைகளுக்குள் உலைந்து கொண்டிருக்கும் மாந்தர்களின் காலடித் தடங்களை ஓர் வேட்டை நாயின் தீவிரத்துடன் துரத்திச் செல்லும் விளையாட்டையே இந்நாவலில் ஆடிப் பார்த்திருக்கிறார் வேல்முருகன் இளங்கோ.
கடலும் நிலமும் சூழ்ந்த பரப்பில் வாழும் வெவ்வேறு குணாதிசயங்கள் கொண்ட மனிதர்கள் தங்களிடையே ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் உறவு, பகை, யுத்தம், சமாதானம், நீதி, அநீதி, ஆகிய எதிரெதிர் நடவடிக்கைகளுக்குள், இருப்புக்கும் வீழ்ச்சிக்கும் இடையே ஊடாடும் அவர்களது வாழ்வே நாவலின் பெருங்கதையாகப் பரிமாணம் கொள்கிறது”

You may also like

Recently viewed