கோவிட்-19: நெருக்கடியும் சூறையாடலும்


Author: பா. பிரவீன்ராஜ்

Pages: 0

Year: 2021

Price:
Sale priceRs. 350.00

Description

வளரும் நாடுகளை அமெரிக்க மூலதனத்துடன் பிணைக்கும் நுண்ணிய இழைகள், சனநாயகப் பூர்வமான பொருளாதார சமூக வளர்ச்சிப் பாதையில் எவ்வாறு முன்செல்வது ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொள்ள ஆர்வமுள்ள எவருக்கும் இந்நூல் மிகமிகப் பயனுள்ளது

You may also like

Recently viewed