இந்திய அரசியலமைப்பு


Author: டாக்டர் க.வெங்கடேசன்

Pages: 671

Year: 2015

Price:
Sale priceRs. 425.00

Description

இந்திய ஆட்சிப் பணியாளர் மற்றும் மாநில ஆட்சிப் பணியாளர் தேர்வு எதனையும் "இந்திய அரசியலமைப்பை" படித்தறியாமல் எழுத முடியாது. அந்த வகையில் இந்தப் புத்தகம் அத்தகு தேர்வு எழுதும் தேர்வர்களுக்கு ஓர் வரப்பிரசாதம் என்றே கூற வேண்டும். It is yet another book Prof. Dr. G.Venkatesan. This is very useful book for the preparation of TNPSC and UPSC Exams. In this book, the Indian Constitution and its features have been explained in detail. Don't miss to buy it.

You may also like

Recently viewed