ஃகிலாஃபத்தும் மன்னராட்சியும்


Author: மௌலானா சையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி

Pages: 0

Year: 2021

Price:
Sale priceRs. 390.00

Description

1. இஸ்லாத்தில் ஃகிலாஃபத் குறித்த உண்மையான கண்ணோட்டம் என்ன?
2. அது அந்த முதல் நூற்றாண்டில் எந்தெந்த அடித்தளங்களின் மீது நிலைபெற்றிருந்தது?
3. என்னென்ன காரணிகளால் அது மன்னராட்சியாக மாற்றமடைந்தது?
4. இந்த மாற்றத்தால் விளைந்த விளைவுகள் என்னென்ன?
5. சமூகம் அவற்றை எவ்வாறு எதிர்கொண்டது?

இவை குறித்துதான் இந்தப் புத்தகம் பேசுகிறது.

You may also like

Recently viewed