உன் வாழ்வைப் புதுப்பித்துக் கொள்!


Author: முஹம்மது அல்கஸ்ஸாலி, தமிழில்-முனைவர் பி.எம்.எம். இர்ஃபான்

Pages: 0

Year: 2022

Price:
Sale priceRs. 390.00

Description

கண்ணியமும் வெற்றியும் விளைச்சலும் மனிதர்களின் உள்ளங்களில் இனிமையான கனவுகளாக மட்டுமே இருக்கும். அவற்றுக்காகச் செயல்படக்கூடியவர்கள் தங்களின் ஆன்மாவை அவற்றில் ஊதினால் மட்டுமே, இவ்வுலகில் இருக்கும் உணர்வோடும் செயல்பாட்டோடும் அவற்றை அடைந்தால் மட்டுமே அவை உயிரோட்டம் ததும்பிய உண்மைகளாக மாற்றமடையும்.

- முஹம்மது அல்கஸ்ஸாலி

You may also like

Recently viewed