ராமாபாய்: அண்ணலின் ஆன்மா


Author: ஜே. வி. பவார், தமிழில்-பா.பிரபாகரன்

Pages: 0

Year: 2022

Price:
Sale priceRs. 100.00

Description

பாபா சாகேப்பின் வரலாறு குறித்து காணக்கிடைக்கும் பல்வேறு ஆவணங்களில் அவருடைய வாழ்வின் அங்கமான ரமாபாய் பற்றிய குறிப்புகள் மிகவும் அரிதாகவே உள்ளது. இச்சூழலில் ரமாபாய் குறித்து தமிழில் வெளிவருகின்ற முதல் நூல்.

You may also like

Recently viewed