என் புரட்சி - மால்கம் X


Author: S. காஜா குதுப்தீன்

Pages: 832

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 850.00

Description

வெள்ளை இனவெறிக்கு எதிராக புரட்சியாளர் மால்கம் X நடத்திய போராட்டத்தை, அவருடைய பிரபலமான உரைகளோடு, அமெரிக்க சமூக, அரசியல், பொருளாதார, நவீன காலனியாதிக்க  பின்புலத்துடன் விவரிக்கும் Bio Fiction.

You may also like

Recently viewed