பத்துக்குப் பத்து


Author: முனைவர் கு.சி.அய்யப்பன்

Pages: 104

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 110.00

Description

சுயமாகக் தொடங்குபவர்கள் மற்றும் தங்கள் வாழ்க்கையை அடுத்த புதிய அத்தியாயத்தை அழைக்க விரும்பும் எவருக்கும் எண் பத்து சரியான எண்ணாகும். ஆம்! இவர் எழுதிய “பத்துக்குப் பத்து” என்ற நூலைப் பற்றித்தான் கூறுகின்றேன்.

You may also like

Recently viewed