இந்திய ஆன்மீகமும் காவி பிளவுவாதமும்


Author: எம்.அபுதாகீர்

Pages: 0

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 120.00

Description

உலகில் பிறக்கும் ஒவொரு குழந்தையும் தன் தாய்,தந்தை,மூததையர்களுடைய உருவத்தின் சாயல்களையும் இயற்கை கடத்துகிறது.அறிவு,ஆற்றல்,ஆளுமை இவைகளை நல்ல கல்வியும், நல்ல புத்தகவாசிப்பும்தான் தரமுடியும்.

You may also like

Recently viewed