சீட்டுக்கட்டில் சிறுவர்களுக்கான கணிதம்


Author: சரண்யா விழியன்

Pages: 127

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 150.00

Description

சீட்டுக்கட்டுகளுடன் விளையாட்டு என்றாலே அது ஆபத்தானது, அதனைப்போய் எப்படிக் குழந்தைகள் கையில் கொடுக்கலாம் எனச் சிலர் அடிக்கடி சொல்லக் கேட்டதுண்டு. சீட்டுக்கட்டுகள், கணிதம் கற்றுக்கொள்ள மிக நல்ல கருவி.

You may also like

Recently viewed