தாகூரின் மின்மினிகள்


Author: ரவீந்திரநாத் தாகூர் தமிழில் ரமீஸ் பிலாலி

Pages: 278

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 300.00

Description

சீனாவிலும் ஜப்பானிலும் நான் இருந்தபோது விசிறிகளிலும் பட்டுத் துணிகளிலும் என்னிடமிருந்து என் கையெழுத்திலேயே சிந்தனைகள் கேட்கப்பட்டன. அப்போது பிறந்தவை இந்த மின்மினிகள். - தாகூர் தன் அகத்தின் ஆழத்தில் ஒளிச் சுடர்களாகத் தோன்றிய சிந்தனைகளை கவித்துவ அழகுடன் வெளிப்படுத்தி ‘மின்மினிகள்’ என்று பெயர் சூட்டி வழங்கியிருக்கிறார் மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர்.

You may also like

Recently viewed