சிறுபுள் மனம்


Author: திருமாவளவன்

Pages: 0

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 375.00

Description

சிறு புள் மனம் என்ற ஒரு பெருங்கவிஞன். நான் கவிதை புனைபவன் அல்ல. கவிதை புனைபவன் கவிஞன் அல்ல. புலவன். இரண்டுக்கும் வேறுபாடு உண்டு என்று நம்புகிறவன் நான்

You may also like

Recently viewed