வாசிப்பு இயக்கம் யாருக்காக எதற்காக


Author: பாரதி புத்தகாலயம்

Pages: 80

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 70.00

Description

பள்ளியில் அடி எடுத்து வைத்த உடனேயே வாசிக்கும் திறனைக் குழந்தைகள் பெறா வைப்பது எப்படி? திறன் பெற வேண்டுமென்றால், அதில் ஆர்வம் உருவாக வேண்டும்; ஆசை பிறக்க வேண்டும்;

You may also like

Recently viewed