என்றும் தமிழர் தலைவர்


Author: இந்து குழுமம்

Pages: 864

Year: 2023

Price:
Sale priceRs. 600.00

Description

தமிழ்ச் சமூகத்தின் வரலாற்றை திசைதிருப்பிய பெரியார், பெரிதும் புரிந்துகொள்ளப்படாதவராகவே இருக்கிறார். அவரைக் குறித்து விரிவாகவும் ஆழமாகவும் அறிமுகப்படுத்தும் நூலை 'இந்து தமிழ் திசை' சார்பில் உருவாக்கியுள்ளோம். 'என்றும் தமிழர் தலைவர்' என்கிற தலைப்பிலான நூல் விரைவில் வெளியாகும்.

You may also like

Recently viewed