நோ சொல்லுங்க


Author: சக. முத்துக்கண்ணன், ச. முத்துக்குமாரி

Pages: 0

Year: 2024

Price:
Sale priceRs. 199.00

Description

No சொல்வது ஒரு திறன். No சொல்வது ஒரு கலை. No சொல்வது தன்னம்பிக்ககை. No என்பது சிறந்த பதில். No சொல்பவர் கெட்டவர் இல்லை. No சொல்லக் கற்றுக் கொள்வது அவசியம்.

You may also like

Recently viewed